Ontdek de nieuwe wereld van DRONES ...

Bij "Aerial DesignMaker.be" richten wij ons voornamelijk op luchtfotografie en visuele drone inspecties voor allerlei doeleinden waarbij onze klant het centrale aanspreekpunt is.

Onze RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) is perfect inzetbaar om gebreken op te sporen aan daken, schoorstenen, masten, kerktorens, windmolens, torenkranen, bruggen e.d.

Maar ook dankzij deze nieuwe betrouwbare- en moderne technologie kunnen deze luchtopnames op een efficiënte, betaalbare en vooral milieuvriendelijke manier verwezenlijkt worden en dit op een zeer professionele en veilige manier.

Ik ben in het bezit van de medische keuring LAPL (Light Aircraft Pilot License) en het bewijs van bevoegdheid, alsook is onze drone geregistreerd bij DGLV (Directoraat-Generaal van de Luchtvaart).

Als lid van BeUAS (de belangenvereniging voor professioneel drone gebruik in België) verbinden wij ons elk project uit te voeren binnen het wettelijk kader zoals vastgelegd in het KB van 10 april 2016. Veiligheid is een absolute prioriteit en we vragen dan ook om onze veiligheidsvoorschriften te respecteren.

OUR DRONEFLIGHT TO YOUR NEEDS ...